Konstruktywna rozmowa z dzieckiem

W budowaniu poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny u dziecka bardzo pomaga konstruktywna rozmowa. Zauważono też istotny związek pomiędzy tym, jak opiekunowie wyrażają swoją opinię oraz przekazują komunikaty dziecku, a jego samodzielnością, zaradnością życiową i zdolnością do budowania trwałych relacji z innymi osobami w dorosłym życiu.