Dieta hipoalergiczna u niemowląt

Dieta hipoalergiczna jest niezwykle ważna w przypadku niemowląt, u których wykryto alergię pokarmową. Bez niej leczenie małych dzieci jest praktycznie niemożliwe. Odpowiednie dobieranie składników diety minimalizuje ryzyko wystąpienia objawów alergii, a także pozwala ograniczyć stosowanie leków, które znoszą powodowane uczuleniem dolegliwości.  

Konstruktywna rozmowa z dzieckiem

W budowaniu poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny u dziecka bardzo pomaga konstruktywna rozmowa. Zauważono też istotny związek pomiędzy tym, jak opiekunowie wyrażają swoją opinię oraz przekazują komunikaty dziecku, a jego samodzielnością, zaradnością życiową i zdolnością do budowania trwałych relacji z innymi osobami w dorosłym życiu.